Eksamikeskus

Dream Foundation SA on oli ametlik Cambridge Assessment English eksamikeskus kuni 2020.a sügiseni. Alustasime esimese arvutipõhiste C1 Advanced (CAE) eksamite läbiviijana Eestis, kuid mõned aastad hiljem viisime üle Eesti läbi nii arvutipõhiseid kui paberil eksameid:

- B2 First (FCE)

- C1 Advanced (CAE)

- C2 Proficiency (CPE)

 

Miks valida Cambridge English eksam?

- Üle maailma tunnustatud inglise keele eksamid

- Võimalik saada B1, B2, C1 või C2 taseme sertifikaat, mis kehtib kogu elu

- Arvutipõhistel eksamitel lühike eksamile registreerumise tähtaeg ning tulemused 2-3 nädalaga

- Lai valik õppematerjale iseseisvaks ettevalmistuseks

 

Hetkel saab tasulisi Cambridge`i eksameid sooritada Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskuses

 

Dream Foundation pakub C1 Advanced (CAE) eksami sooritajatele õppematerjale ning aitab kandideerida välismaale ülikooli. Küsi lisa: [email protected]

 

 

C1 Advanced (CAE) eksam inglise keele riigieksami asemel

Alates 2013/14. õppeaastast saab Eestis asendada võõrkeele riigieksami rahvusvahelise inglise keele sertifikaadieksamiga. Selleks peab õpilane teavitama oma valikust kooli juhtkonda ning esitama rahvusvahelise eksami sooritamist tõendava dokumendi kooli juhtkonnale 20. jaanuariks. C1 Advanced (CAE) eksam on osutunud kõige populaarsemaks eksamiks, millega asendada riigieksamit, sest see võimaldab saada tulemuseks nii B2, C1 kui ka C2 taseme.

Alates 2019. aastast saavad Innove poolt korraldataval C1 Advanced eksamil tasuta osaleda gümnasistid, kellel on läbitud kõik õppekavas ettenähtud kohustuslikud inglise keele kursused ja kes on sooritanud elektroonilise eeltesti (CEPT) tulemusele “C1 või kõrgem”. Täpsem info ja tingimused: Innove

 

 

EVÕL katab inglise keele õpetajatele eksami kulu

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) viib 2017-2020 a läbi ESF projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“, mis annab nii võõrkeeleõpetajaks õppivatele üliõpilastele kui ka tegevõpetajatele võimaluse sooritada rahvusvaheline B2, C1 või C2 taseme keeleeksam, mille kulud hüvitatakse. Sinna alla kuuluvad muuhulgas FCE, CAE ja CPE sertifikaadieksamid, mida saab sooritada meie eksamikeskuses. Täpsem info ja tingimused: EVÕL